<kbd id="9ar7js1m"></kbd><address id="4qcjgblt"><style id="g2eg181d"></style></address><button id="upjpb3uo"></button>

     目前的入学要求2020年9月

     当前 条目                                 GriffinLogo

     2020年需求

      

     最低入学简介    

     8个GCSE课程:4周的GCSEs在5分级和4周的GCSEs在6或以上分级

     这些必须包括

     英语:5级或以上任一语言

     或文学                                

     数学:5级以上

     在选择了一个一级学科真正的兴趣

      

      

      

      

      

      

      

     主题入门简介                                                                

     这些科目在LSS

     具体学科的GCSE要求

     艺术与设计

     6艺术 

     生物学 

     6生物学(或在合并的科学6-7) 

     BTEC工程

     6个数学

     6在科学学科

     商业 

     5英语语言或英语文献

     化学

     6化学(或在合并的科学6-7)

     6个数学

     计算机科学

     6个数学

     在编程和解决问题的兴趣的证据

     经济学

     6个数学

     英语

     6英语

     英国文学

     6英文文献

     法国

     6名法国

     地理

     6地理 

     历史

     6历史

     数学研究

     5个数学。 1年内课程。

     数学

     7个数学 

     进一步数学

     8级或9的数学 

     音乐

     6音乐和5级理论一通。能够阅读音乐。

     哲学和伦理学

     6宗教教育

     体育

     6 在综合科学生物,化学,物理或6-6

     物理

     6个物理(或者在合并科学6-7)

     6个数学。

     政治

     5英语或英语文学和政治的真正兴趣

     心理学

     6个数学      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     请点击这里了解当前的入学要求2020年9月的下载副本

      

     打印 电子邮件

     版权©2018球探体育网_球探体育app官方下载校址 一位艺术设计
     球探体育网_球探体育app官方下载校训信任是担保有限责任公司,在英国注册,公司编号为8963659威尔士    
     其注册办事处位于球探体育网_球探体育app官方下载学校,克利夫顿路,橄榄球,沃里克郡,CV21 3AG

       <kbd id="4rn54zm5"></kbd><address id="6fmxrdhw"><style id="5gfg0mn4"></style></address><button id="ktmdf0kc"></button>